NU HAR HYRESGÄSTERNA FLYTTAT IN!

​I juni 2016 flyttade de första hyresgästerna in i SNABBA HUS-lägenheterna ​i Västberga. Lägenheterna om 1,5 rum och kök fördelas enligt ett rullande schema inom åldersgruppen 18-30 år. Läs mer under fliken BYGGLOV – Västberga

All förmedling av bostäderna sköts via bostadsförmedlingens hemsidan. Läs mer och anmäl dig här: https://bostad.stockholm.se/nyproduktion/snabba-hus/

SNABBA HUS är mobila hyresrätter för unga. Konceptet SNABBA HUS går ut på att man bygger flyttbara bostadsmoduler med hög standard och kvalitet som placeras på tomter med tidsbegränsade bygglov. När bygglovet löper ut flyttas de mobila bostäderna till nästa planerade tomt.

Konceptet har utvecklats tillsammans med unga vuxna utifrån deras behov med fokus på att man bygger med bra kvalitet som ger god boendestandard i en trygg och trevlig omgivning.

SPÄNNANDE SAMARBETE

Sedan ett par år har Svenska Bostäder och jagvillhabostad.nu haft ett samarbete kring hur man tillsammans skulle kunna göra verklighet av konceptet SNABBA HUS. Resultatet är ett nytt sätt att bygga som kan ge upp till 1000 nya lägenheter för unga vuxna i Stockholm under de närmsta åren.

Svenska Bostäder är en av Sveriges största bostadsbolag och ägs av Stockholms stad. Organisationen jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden och medlemsstyrd organisation för unga mellan 16-30 år, som arbetar för att det ska byggas fler bostäder som unga kan och vill bo i och för att unga ska få ökat inflytande i beslutsprocesser som rör utvecklingen av våra städer..

Här kan du läsa mer om jagvillhabostad.nu 

Här kan du läsa mer om Svenska Bostäder 

TILLFÄLLIGA BYGGLOV

Tillståndsprocessen för att bygga nya lägenheter i Stockholm är lång. När ett större område ska bebyggas sker detta i flera faser. All mark används inte direkt utan står i stället tom i väntan på sin tur. Om man redan från början planerar för tillfälliga bygglov för just dessa tomter kan den mark som står tom fyllas med flyttbara bostäder fram tills dess att man börjar bygga de permanenta bostäderna.

UTIFRÅN UNGAS BEHOV

SNABBA HUS är i första hand tänkt som hem för unga vuxna och det var därför självklart att inhämta idéer och synpunkter från jagvillhabostad.nu:s medlemmar. Medlemmarna har genom konstruktiva och kreativa workshops bidragit med synpunkter på allt i från planlösningar och vilka utrymmen som ska prioriteras i bostaden till miljön runtomkring bostäderna och andra viktiga faktorer som cykelparkering, närhet till kollektivtrafik och service och hyresnivå.

BYGGTEKNIKEN

Under våren 2014 upphandlades byggentreprenören JR Living för att bygga det första pilotprojektet av SNABBA HUS i Stockholm. Tillsammans med sin arkitekt, Andreas Martin-Löf, har de konstruerat moderna, funktionella och flyttbara lägenheter.

Bostadsmodulerna tillverkas i Sverige. De sätts ihop inomhus under torra förhållanden och det ger effektivare produktionskedjor, minskat svinn och färre fuktskador i samband med produktion. Lägenhetsmodulerna levereras med redan färdigbyggda och funktionella badrum, kök, förvaringsutrymmen och en balkong. Därefter placeras modulerna i en specifik betongstomme som utformats optimalt efter tomtens förutsättningar och ljusförhållanden.

Här kan du läsa mer om Andreas Martin-Löf Arkitekter 

Här kan du läsa mer om Junior Living